Actualia

 

 

GESTORVEN IN AARSCHOT

1799-1918

Bewerking overlijdensregisters van de collegiale Onze-Lieve-Vrouwe-kerk.

 

Tijdens WO I werden de registers van de Burgerlijke Stand vernietigd bij de brand van het Aarschotse stadhuis op 16 september 1914. Deze brand sloeg over naar het ernaast gelegen overblijvende gedeelte van de oude stadshal, de zgn. St.-Rochustoren. Tot overmaat van ramp waren ook de dubbels die zich in het gerechtshof te Leuven bevonden in de vlammen opgegaan. De optrekkende Duitsers hadden in de nacht van 25 op 26 augustus Leuven in brand gestoken.

De archieven van de collegiale Onze-Lieve-Vrouwe-kerk werden door de Duitsers meegenomen. De doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van het “Ancien Régime” (de periode vóór de Franse Revolutie) gingen voor een groot deel verloren. De gegevens van de periode na de Franse Revolutie zijn gelukkig bewaard.

 

De verwoeste St.-Rochustoren
na de brand van 16 september.


Dit werk wil een aanzet geven om te komen tot een gedeeltelijke reconstructie van deze oude parochieregisters. De huidige technologieën van internet en zoekrobots, enerzijds, en de verschillende bronbewerkingen anderzijds, zouden ons de mogelijkheid moeten bieden om de nog bewaarde Aarschotse genealogische gegevens te verzamelen. Op deze manier kunnen wij misschien tot een gedeeltelijke reconstructie komen van deze registers.

Duitse soldaten voor de hoofdingang van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk van Aarschot.


De voornaamste bedoeling van dit werk is een nieuwe bewerkte bron beschikbaar te hebben die we voor dit reconstructie-doeleinde kunnen gebruiken. De Aarschotse overlijdensregisters bevatten namelijk de vermelding van de geboortedatums van verschillende Aarschottenaren van vóór 1800. In een aantal andere gevallen wordt de leeftijd van de overledene opgegeven waardoor we dan toch weer een geboortejaar in het Ancien Régime kunnen bepalen.
De tweede bedoeling is een bewerking te creëren die kan dienst doen als klapper. Van het overlijdensregister is er geen klapper meer beschikbaar. Bij deze zal ook dit euvel opgelost zijn voor wat betreft de periode 1799-1918.
In deze bewerking werden er 12.458 akten bewerkt. Alle Aarschottenaren die in de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk zijn begraven in de periode 1799-1918 zijn hier dan ook vermeld. Zij werden alfabetisch gerangschikt volgens de familienaam en daarna volgens de voornaam binnen iedere familienaam. Het werk bevat 637 bladzijden. Additionele commentaren van de priesters die in de akten zijn toegevoegd werden achter iedere akte weergegeven: leeftijd, staat van de overledene (weduwe/weduwnaar), geestelijke,... Additionele commentaren vanwege de auteurs van deze bewerking werden tussen haakjes toegevoegd.

De akte van de overledene is tevens terug te vinden via de naam van de moeder of die van de echtgeno(o)t(e) van de overledene.

Het werk verschijnt in beperkte oplage en zal alleen verkrijgbaar zijn via inschrijving. De inschrijvingsperiode loopt tot 1 november 2018 en u kan zich inschrijven door het werk te bestellen op sada@aarschot.be of d.schepens@skynet.be. Uw bestelling is pas definitief na storting van 39,00 € op rekeningnummer BE63001055525708. Gelieve uw gegevens in onderstaande bestelbon te willen invullen. Uiteraard kan u de bon ook met de post terugsturen naar SADA, Elisabethlaan 103A, 2300 Aarschot.
BESTELBON (Op te sturen naar SADA, Elisabethlaan 103 A, 2300 Aarschot of via mail: sada@aarschot.be of d.schepens@skynet.be )
Voornaam en Naam: ………………………………………………………………………………………………….. Adres:………………………………………………………………………………………………………………………….. Postcode en Gemeente: ………………………………………………………………………………………………
Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………….
Wenst …. exemplaren van het boek “GESTORVEN IN AARSCHOT 1799-1918”. Prijs 39,00 €/exemplaar.
Hij/zij zal het boek afhalen (schrappen wat niet past). Hij/zij wenst het boek opgestuurd te krijgen.
Het boek zal kunnen afgehaald worden bij SADA op dinsdag 27 november van 13.30u tot 16.30u of op zaterdag 1 december, eveneens van 13.30u tot 16.30u bij SADA.
Indien u het boek wenst opgestuurd te krijgen, komen hier 12,00 € port- en verpakkingskosten bij.

Wij danken u bij voorbaat van harte voor uw belangstelling in ons werk.