Actualia

 

Kroniek van Aarschot deel VI

 

 

 

Wagdi, de Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie, stelt een volgende uitgave in de reeks ‘Kroniek van Aarschot’ deel VI samen over  Ourodenberg.

Alle informatie over Ourodenberg (de wijk, het parochiaal centrum, het kerkhof, de verenigingen, de scholen, de handel, de natuurbeweging, de Witte Molen….) is welkom: verslagen, tijdschriften, brochures, dagbladen, boeken, foto’s, prenten, tekeningen, interviews, anekdotes… U doet er Wagdi een groot plezier mee!

Alle overgemaakte stukken worden u uiteraard ongeschonden terug bezorgd. Zij kunnen ingeleverd worden aan de balie van het Stedelijk Museum (met uw gegevens a.u.b.), via info@wagdi.be of afgegeven of gepost bij Dominik Vanlommel, Roodhuisstraat 43 te Ourodenberg-Aarschot.

Met veel dank !

Wagdi Aarschot, Elisabethlaan 103 te 3200-Aarschot

Polly Raskin, secretaris-penningmeester