WAGDI stelt, in opvolging van delen I en II over de eerste oorlogsmaanden (deel II is nog steeds verkrijgbaar), op zondag 9 december 2018 te 15u tijdens een academische zitting in CC Het Gasthuis deel III voor in de reeks ‘Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog’. 

Tijdens de daaropvolgende receptie in het Bruin Café van het Stedelijk Museum Aarschot kan het boek worden afgehaald en aangekocht.

Deze activiteit gaat door binnen het kader van de herdenking van de bevrijding in onze martelaarsstad Aarschot.

Dit deel behandelt de moeilijke jaren van de Duitse bezetting van Groot-Aarschot vanaf het begin van de terugkeer van de vluchtelingen in oktober 1914 tot de Vrede van Versailles en het herstel van de normale gang van zaken in 1921.

De voornaamste gebeurtenissen worden chronologisch weergegeven in woord en beeld. Talrijke foto’s, kaarten, schetsen en tekeningen in zwart-wit en kleur stofferen de vlot leesbare teksten. Alle praktische informatie over de voorintekening zal via het Stadsmagazine en de media tijdig worden bericht.