wagdi

 • De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI)

  houdt zich bezig met historisch onderzoek van het culturele erfgoed van Groot-Aarschot. Zij ontstond
  uit de Werkgroep voor Onderwijs (1989), nadien Werkgroep Tweede Wereldoorlog (1997).


  De leden zijn :
  Johan Breugelmans, voorzitter
  Jef Ceulemans, ondervoorzitter
  Eddy Dehond
  Polly Raskin, secretaris-penningmeester
  Ivo Van Hees
  Joris Van Hees
  Dominik Vanlommel
  André Peeters


  Zij verleent advies en ondersteuning aan historische projecten die door de stad worden opgezet
  zoals onderzoek, publicaties, uitbouw van tentoonstellingen en aanmaak van catalogi. Ze vervult
  een ondersteunde rol naar de scholen toe.
  De werkgroep startte in 1989 met schoolmappen over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog
  en werkte verder voor Aarschotse scholen rond thema’s als vrede, oorlog en discriminatie. De
  publicaties over de Eerste en Tweede Wereldoorlog wekten ook de interesse van de Aarschotse
  bevolking op.