• Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI)


  houdt zich bezig met historisch onderzoek van het culturele erfgoed van Groot-Aarschot.
  Zij ontstond uit de Werkgroep voor Onderwijs (1989), nadien Werkgroep Tweede Wereldoorlog (1997).

  De leden zijn :
  Johan Breugelmans, voorzitter
  Jef Ceulemans, ondervoorzitter
  Eddy Dehond
  Polly Raskin, secretaris-penningmeester
  Ivo Van Hees
  Joris Van Hees
  Dominik Vanlommel

  Zij verleent advies en ondersteuning aan historische projecten die door de stad worden opgezet zoals onderzoek, publicaties, uitbouw van tentoonstellingen en aanmaak van catalogi.
  Ze vervult een ondersteunende rol naar scholen toe.

  De werkgroep startte in 1989 met schoolmappen over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en werkte verder voor Aarschotse scholen rond thema’s als vrede, oorlog en discriminatie.
  De publicaties over de Eerste en Tweede Wereldoorlog wekten ook de interesse van de Aarschotse bevolking op.