Wagdi

De Werkgroep VOOR Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI)

houdt zich bezig met historisch onderzoek van het culturele erfgoed van Groot-Aarschot. Zij ontstond
uit de Werkgroep voor Onderwijs (1989), nadien Werkgroep Tweede Wereldoorlog (1997).

 

De leden zijn :
Johan Breugelmans, voorzitter
Jef Ceulemans, ondervoorzitter
Eddy Dehond
André Peeters
Polly Raskin, secretaris-penningmeester
Ivo Van Hees
Joris Van Hees
Dominik Vanlommel

 

Zij verleent advies en ondersteuning aan historische projecten die door de stad worden opgezet
zoals onderzoek, publicaties, uitbouw van tentoonstellingen en aanmaak van catalogi. Ze vervult
een ondersteunde rol naar de scholen toe.
De werkgroep startte in 1989 met schoolmappen over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en
werkte verder voor Aarschotse scholen rond thema’s als vrede, oorlog en discriminatie.
De publicaties over de Eerste en Tweede Wereldoorlog wekten ook de interesse van de Aarschotse
bevolking op.